skip to Main Content
  • 30 JAAR EEN BEGRIP
  • GECERTIFICEERD
  • ONAFHANKELIJK ADVIES
  • ONTZORGEN

Inzicht in je financiële situatie

Pensioenplanning

Deskundig pensioenadvies in een grillig financieel landschap

Maak je al plannen voor de tijd na je pensioen; reizen, tijd voor je hobby, genieten met de kleinkinderen? Of is dat nog te ver van je bed? Hoe je situatie ook is, zorg voor jezelf met een goed pensioenplan. In de afgelopen jaren zijn er wijzigingen in het stelsel doorgevoerd. En ook in de nabije toekomst heeft de Nederlandse politiek plannen voor verandering op de agenda staan. Wil je meer inzicht in wat al die wijzigingen voor jouw pensioen betekenen of wil je deskundig advies? Reken op Time Plan Consultancy in Purmerend.

Krijg overzicht met Time Plan Consultancy

Hoe gaan we te werk? We inventariseren de zaken die van belang zijn voor een goede pensioenplanning:

  • Je huidige pensioenaanspraken.
  • Eventuele lijfrentevoorzieningen die je getroffen hebt.
  • Je hypotheek.
  • Mogelijk heb je ook eigen vermogen.

Na de inventarisatie bespreken we je wensen en doelstellingen. Wat is er nodig om het door jou gewenste pensioeninkomen op te bouwen. Uiteraard houden we ook rekening met de risico’s die je wilt nemen en de tijd die nog resteert tot je pensioen. Neem je pensioen onder de loep met Time Plan Consultancy.

Bovenstaande heeft alleen betrekking op het pensioen dat je opbouwt bij je werkgever. Ook voor de aanvullende oudedagsvoorzieningen en de AOW zijn in de loop van de tijd de nodige wettelijke wijzigingen doorgevoerd. Wij helpen je graag het overzicht bewaren over jouw financiële situatie.